Bir Proje Daha Devlet Aklında Vücut Buluyor.!..

img

 

BAŞKENT PLATFORMU'NUN YILLARDIR ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI AYLAR ÖNCE DE BAŞLATMIŞ OLDUĞU KAMPANYA ÇERÇEVESİNDE Bir Proje Daha ''Devlet Aklında'' Vucut Buluyor.!..

Başkent platformu yetkililerinden aldığımız bilgiye göre 10 yıl önce “İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın” anlayışına hizmet etme maksadıyla yola çıktıklarını,  genetik milli hafızadan aldıkları ışık ve ilham doğrultusunda çağa uygun projeler geliştirerek, devletin ilgili kurum ve kuruşlarına çeşitli raporlar hazırlayarak katkıda bulunduklarını, böylelikle “İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın” anlayışına hizmet ettiklerini ifade eden yetkili sözlerine şöyle devam etti:


Sivil toplum kuruluşlarının önemini çeşitli platformlarda dile getirdik. Kardeş Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte devlet aklına katkıda bulunmak için çeşitli projeler geliştirdik ve raporlar hazırladık ve hazırladığımız projelerinin ve raporların devlet aklında vücut bulması için çok çaba sarf ettik.

Ecdadımızın milletimize mirası olan vakıf anlayışının maalesef son yıllarda üzerinin küllendiğini bu sebeple  Başkent Platformu ailesi olarak bu mirası yeniden gün ışığına çıkarma maksadı ile bir araya geldiğimiz iyi bilinmekte.

Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına misyonumuzun özeti olan ‘’İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın’’ mirasını hatırlatarak, bu anlayışın siyasi, ticari, bürokratik, sosyal hayatta vücut bulmasını arzu ediyorduk, şükür olsun ki süreç içinde öyle de oldu.

10 yıldır yurt içinde ve yurt dışında lobi faaliyetleri kapsamında sivil toplum kuruşlarıyla ortak akılda buluştuk. Siyasi partilere raporlar hazırlayarak önerilerde bulunduk.

Özetle bugüne kadar Başkent Platformun birçok hazırladığı projenin devlet aklında vücut bulduğunu bu gelişmelerden dolaylıda platform olarak çaba ve gayretlerimizin neticesini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ettiği gibi tabi olarak da motive ediyor diye ifade ettiler.

’DEVLETTEN 'STK VE KAMU İLİŞKİSİ' SİVİL TOPLUM KAVRAMI VE SİVİL TOPLUMUN ROLÜ’’

Kamu kurumlarının, STK'larla ilişkilerinin güçlendirilmesi için AB projesi gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı ile yerel yönetimlerin üst düzey yöneticilerinden oluşan bin 500 memura "STK ve kamu ilişkisi" konulu eğitim verilecek.

Devlet, 2018 yılında sivil toplum kuruluşlarına (STK) büyük önem verecek. Bu çerçevede, kamu kurumlarının, STK'larla ilişkilerinin güçlendirilmesi için AB projesi gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı 2018 yılı bütçe tasarısı kitapçığına göre, kamu kurumlarının, STK ile ilişkilerinin ulusal ve yerel düzeyde güçlendirilmesi için gerçekleştirilecek AB projesi, AB müktesebatı ile ilgili politika alanları içerisinde işleyen etkin sivil toplum kuruluşlarının varlığını temel alıyor.

Bu proje çerçevesinde; İçişleri Bakanlığında yer alan kamu görevlileri arasında sivil toplum kavramı ve sivil toplumun rolü hakkındaki anlayışı değerlendirmek üzere 10 ilde başlangıç anketini içeren eğitim ihtiyaç analizi yapılacak.

Bakanlığın merkez ve taşra personeli, yerel yönetimlerin üst düzey yöneticileri ve diğer personelin katılımıyla 100'er kişilik gruplar halinde toplam bin 500 memura "sivil toplum kuruluşları ve kamu ilişkisi", "sivil topluma yönelik mevzuat düzenlemeleri" gibi konuları içeren 2 günlük eğitim verilecek.

Eğitimler sonrası İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapılacak değerlendirmeler sonrası eğitim modüllerinin güncelleştirilmesine yönelik çalışma hazırlanacak.

Dernekler Dairesi Başkanlığı altında; bir başkan yardımcısı ve 2 dernekler denetçisi veya uzmandan oluşan "Sivil Toplum Kuruluşu-Kamu İşbirliği Sekreteryası" kurulacak. Sekreterya, İçişleri Bakanlığı stratejik planında sivil toplum kuruluşlarına yönelik hedeflere ulaşmada başkanlığa yardımcı olacak.

100 personel AB üyesi ülkelere gidecek

Sivil toplum kuruluşu-kamu iş birliğinin kolaylaştırılmasına yönelik iyi uygulamaların gözlemlenmesi için toplam 100 personel AB üyesi 6 ülkeye 5 günlük çalışma ziyaretine gidecek.

İçişleri Bakanlığı web sitesi aracılığıyla, yerel yönetim görevlilerinin erişimi için bilgi merkezi kurulacak.

Bakanlığın merkez ve yereldeki memurları için sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde ele alınan konular hakkında el klavuzu hazırlanacak.

Seçilen 20 pilot ilde eşit düzeyde sivil toplum ve kamu sektörü temsilcilerinin katılımıyla "Sivil Toplum Günleri" adı altında panel, eğitim atölyesi ve basın toplantıları düzenlenecek. Bu projenin toplam bütçesi 3 milyon avro olup, AB 2 milyon 700 bin avro katkı sağlayacak. Dernekler Dairesi Başkanlığı da projeyi 300 bin avroyla destekleyecek.


BAŞKENT PLATFORMUNUN, SİVİL İNİSİYATİF GAZETESİ EYLÜL SAYISINDA YER ALAN PROJE HABERİNDE ÖZETLE, ŞU ÇAĞRI YAPILMIŞTI. 

BAŞKENT PLATFORMUNDAN ‘YENİ VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’  İÇİN DEV PROJEYE ÇAĞRI

Başkent platformu 2019/2023/2053/2071 hedeflerine ulaşması için ‘Türk Dış Politikasında Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Ne Olmalı?’ başlıklı sempozyumlara hazırlık içerisinde!

ANKARA ( Sivil İnisiyatif)Zeliha Sorkunlu- Başkent Platformu yurt içinde ve yurt dışında yerli & yabancı Türk sivil toplum örgütlerine hazırladığı bildiri ile çağrıda bulunarak özetle şunları söyledi:

Buradan yurt içinde ve yurt dışındaki Türk Sivil Toplum Kuruluşlarına çağrımız; Her şeyi Devletten, Hükümetten ya da Yalan Rüzgarı Olan Yabancılardan beklemek yerine Türkiye’nin 2019/2023/2053/2071 Hedeflerine ulaşması için tüm renklerimizi farklı düşünce ve ideolojilerimizi bir tarafa bırakarak gelin birlik olalım.

Merkeze ‘İnsanı’ koyarak insanlığın onuru için,  evlatlarımız torunlarımızın geleceği için, özgür bir dünya için, insanlığın onurunu kurtarmak için, gelin birlikte hareket edelim.

Ayrıca bu çağrımız gerçek barışı ve kardeşliği isteyen yerli yabancı tüm Sivil Toplum Kuruluşu yöneticilerine ve temsilcilerinedir!

Çağrımız Odur ki: Türkiye’nin 2019/2023/2053/2071 hedeflerine ulaşması insanlığın selamet bulmasıdır, kan ve göz yaşının durmasıdır. İnsanoğlunun yaşanabilir adil bir hayata sahip olabilmesidir. Bu sebeple Sivil Toplum Kuruluşları olarak gelin hep beraber Türkiye’nin Türk Diş Politikasında, Türkiye’nin yanında olalım.

Sizlerden Sivil Toplum Örgütlerinin İnsanlık onurunu kurtarma adına güçlü bir Türkiye’den yana rol almalarını sağlayarak kampanyamıza destek olmanızı Böylece dünya barışına katkı sağlamanızı istiyoruz.

Başkent Platformu olarak, il önce; din, dil, renk, ırk ayrımı yapmayan, insan olma duygusunu yitirmemiş tüm insanlara, yurt dışındaki vatandaşlarımıza, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize, Anadolu Topraklarında yaşayan 80 milyon milletimize, en derin saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz.

FATİH SULTAN MEHMEDİN ŞU SÖZÜNÜ UNUTMAYALIM Kİ; SAVAŞ HERKESLE YAPILIR ANCAK, BARIŞ SADECE ONURLU KİŞİLERLE YAPILIR…