Anayasa Çalışmalarında Yeni Bir İlk.!.

img

Hatırlatma: Anayasası, Kanunları, İlkeleri ve Yönetmeliği birbiriyle entegreli olmayan devletler karşılıklı iş birliği içerisinde olamaz. İç hukukları birbirlerine benzeyen devletler iş birliğini daha hızlı ve verimli yapar. Devletlerin anayasaları birbirine benzerse, ekonomi, siyasi, kültürel ve tarih alanında iş birlikleri kolay olur. Bunun gerçekleşebilmesi için öncelikle toplumların birbirine benzemesi gerekir. Avrupa toplumu Avrupa Birliğini oluşturdu. Arap Toplumu Arap Birliğini oluşturdu. Türk Cumhuriyetleri ve Toplumları birbiriyle anlaşmak istiyorsa birbirilerinin anayasalarını ve devlet organlarının mevzuatlarını okuması gerekir. Peki bizler kendi devletimizin organlarının mevzuatlarını okuyor muyuz? Anayasamızı okuyor muyuz? Yeni Dünya düzenine geçiş yaptığımız zamanlarda krizleri fırsata çevirmeyi düşünüyor muyuz?

*Hasan Salih Kurt

TÜRK CUMHURİYETLERİ ANAYASALARINI ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI YAPMAYA NE DERSİNİZ?

Merhaba kıymetli okuyucularımız. Bu sayımızdaki yazımızda bir çalışma çağrısında bulunmak istedim. Türk Dünyası için önem arz eden henüz emsali görülmemiş bir çalışma.. Emek isteyen, aşk isteyen, fedakârlık isteyen özel bir çalışma.. Bu çalışmayı yapmadan önce bazı kesimlere bazı sorular sormak istiyorum.. Saygılarımla arz ederim.

 

 • Uluslararası Hukuk’un esaslarına bağlı bir düzende, dünyaya uyum sağlarken, bizler yeteri kadar çalışma ve çaba gösteriyor muyuz?

 

 • Türk Devleti, diplomatik ilişkilerinde öncelikle Uluslararası Hukuk’un esaslarını göz önünde bulunduruyor mu?

 

 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanlığı Mevzuatı, Yönergeleri ve ilkeleri Türk Cumhuriyeti Devletleri ile benzer veya ortak kanun maddeleri var mı? Varsa bu maddelerden yetki alıp fiili hizmet verebiliyor mu? Yetkiyi tam alabilmesi için öncelikle Anayasamızda, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili ve Türk Kültürü ile alakalı ne kadar kanun maddemiz var? Dışişleri hukuk müşavirleri bunlarla ilgili bir çalışma yapıyorlar mı?

 

 • Türk Dışişleri Bakanlığı, mevzuatında veya yönergelerinde bu yetkiyi almış olsa bile Türk Cumhuriyetleri kendi Anayasalarında ve kendi Dışişleri Bakanlığı Mevzuatlarında aynı ilkeleri ve kanunları koyabiliyor mu?

 

 • Bu ve buna benzer soruları hiç kendi kendimize sorduk mu?

 

 • Soranlar bunun cevabını bulmak için hiç çabaladı mı?

 

 • Çaba gösterenler teoriden pratiğe geçiş yapmak için neyi bekliyor?

 

DEVLET BÜROKRASİSİNDE VE HUKUK ALANINDA TARTIŞILMASI GEREKEN KONULARA SORU ÖNERGELERİ

 

 1. Türk Dünyasıyla bağlarımızı daha da sıkılaştırmak için; ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda Türkiye’nin iç hukukunda gerekli kanunlar veya çabalar var mıdır? Yoksa bunun için ne gibi adımlar atılmalı?

 

 1. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri arasında ekonomik, siyasi, kültürel ve gerekse askeri iş birliklerinin sağlam olabilmesi için Hukuksal Reformlar hangi alanda olmalıdır? Bunlara Uluslararası Hukuk engel oluşturur mu?

 

 1. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Merkez Asya, Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarına tanıdığı hak ve özgürlükler var mıdır?  Varsa nelerdir?

 

 1. Kırım, Gagavuz, Yakutistan, Uygur, Kerkük Türkleri gibi soydaşlarımıza Türkiye'de hukuksal tanınan haklar var mıdır?

 

 1. Türk Dünyasıyla ilgili atılacak her türlü hukuksal reformlar, Uluslararası Hukuka bir engel taşır mı? Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetlerinin Siyasi Yayılmacı Politika gütmediğini anlatacak en güzel ve en sağlam adımlar nasıl atılmalıdır? Her ülke kendi içinde Referandum uygularsa mı yoksa stratejik alanlara, bakanlıklara, mevzuatlara küçük kanun maddeleri koyulması yeterli midir?

 

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasındaki ilişkiyi Uluslararası Hukukta yenilmez yapan en önemli etken nedir? Yapılan Referandumlar mı? Yoksa Askeri Hukuk mu?

 

 1. Devletlerin iç ve dış tehditlere karşı korunabilmesi için İstihbarat Kuruluşlarının devletlerde resmiyet kazanması, Uluslararası Hukuk’a ne kadar esneklik tanır? Bu esneklik Türk Cumhuriyetleri ve Türk Dünyasına ortak bir İstihbarat Kurumu kurmasına izin verir mi? Örnek veriyorum "Türk Dünyası İstihbarat Kurumu" adında Türk Devletlerinin iştirakıyla bir kurum kurulabilir mi?

 

 1. İslamın, Uluslararası İnsan Haklarına uygunluğunu ispatlayan çalışmalar yapıldı mı?

 

 

Bu vesileyle Türk Devletini yöneten; Türk Hükümeti yetkililerine duyurulur.