Türk Devletlerinin Ortak Aklına Çağrı: Gerçek Türk Ekolü

img

 ‘Selçukludan Osmanlıya Kadar Çoğu Yönetici Ve Cumhuriyetimizde Atatürk Dahil, Hoca Ahmet Yesevi Ekolüne Mensuptu…’

Merhaba kıymetli okuyucularımız

Bir önceki haber duyurumuzda Bosna Hersek üzerinden, Türk Dünyasına özel mesajımız olduğunu, devamında da başka özel haber ve röportajlarımız olacağını duyurmuştuk. Özel ve önemli birkaç ziyarette bulundum. Ziyaretlerim neticesinde çok değerli yayıncılar, yazarlar, tarihçiler ve araştırmacılarla bazı temaslarım oldu. Bunlarla beni bir araya getirmeye vesile olan; Siyaset Bilimci ve Gazeteci aynı zamanda da fikirlerine çok değer verdiğim, ‘derin siyasi analiz alanlarında’  kendi hüsnü zannımda ‘hocam’ dediğim MURAT BAHADIR AKKOYUNLU hocama teşekkürlerimi bir borç bilirim.

Bir önceki çalışmamızda Bosna Hersek üzerinden Türk Dünyası’nın, Atatürk ve Hoca Ahmet Yesevi okumalarına göz atmalarını işaret göstermiştik. Bendeniz bu hususlarda zaten daha evvelden manevi köklerimizle ilgili araştırma ve dinleyici olma hususunda rahmetli Ömer Lütfü Mete hocamızın genel yayın yönetmenliğini yaptığı eskilerden bir derginin eğitiminden geçmiştim. Derginin adını araştıranlar bulacaktır.  O derginin sayılarından birisi Yeniden Yesevilik ana başlığında bir çok alt başlık içermekteydi. Murat Bahadır Akkoyunlu hocamın tanıştırdığı Hoca Ahmet Yesevi Vakfı’nın kurucusu Erdoğan Aslıyüce hocamız ile daha önceden eğitiminden geçtiğim derginin arasında benzerlik ve usul farklılıkları gördüm. Tabii ki her yayın ve kadrosu kendi usulüne göre farklılık göstermektedir. Usulden maksadım öğretme şekli,

öğretme yöntemi ve kronolojik anlatım. Ortak noktaları ise benim anladığım tarif ve babamdan devamlı duyduğum ‘Selçuklu da bizim, Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim’ yaklaşımlarının çok benzeştiğini

gördüm. Yani hasılı kelam; daha evvelden beslendiğim dergiden, hiçbir ekole sığmayan ve yeni bir ekol oluşturma derdinde de olmayan, fedakar bir sevgi öğrenirken; Erdoğan Aslıyüce ve Murat Bahadır Akkoyunlu hocalarımın istişare sohbetlerinden de, Tarihi Akıl Tutulmalarının bu gerçek sevgileri zamanla nasıl yok ettiğini öğrendim. Öğrendiklerimi kaynak göstererek ve filtreleyerek zamanla alt başlıklar halinde yazacağım. Birinci kaynaklarım elbette öncelikle Erdoğan Aslıyüce hocamdan hediye aldığım kitapları okumak ve bana birebir anlattığı değerli bilgileri birleştirerek okuyucularımıza daha güzel özetlemek olacak. Şahsıma hediye edilen kitaplar arasında Erdoğan Aslıyüce hocama ait kitapların isimleri şu şekilde; ‘’SAMSUN’dan ANADOLU’ya, YESEVİ DOSTLARI-7, TÜRK TARİHİNDE UNUTULUNLAR, YESEVİ SEVGİ DERGİSİ VE Türkistan’dan Anadolu’ya ALPLER-ERENLER’’ Bu kıymetli eserleri kendim okuyup tahlil ettikten sonra sizlerle de paylaşacağım.  Şunu anladım ki, evvelden beslendiğim sevgi kaynağı ile tarih adına beslendiğim Erdoğan Aslıyüce hocamın tarih kaynakları kişisel zihin gelişiminde şu tabloyu ortaya çıkarıyor: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet payidar kalması için çabalayan, gençlerin sorgulamasını arzu eden, gençlerin robotlaşmasını istemeyen, temel değerlerimiz dışında bir yere intisap edilmesine gerek duyulmadığını

söyleyen kaynaklarla tanış olduğum için çok şanslı olduğumu görmekteyim. Sevgi kaynağımın beslendiği kişi veya kişilerin öğretilerinden ise; güzel ahlaklı birey, iyi huylu insan, insanlara insan olduğu için değer verilmesi gerektiğini söyleyen ve bu güzellikleri siyasallaştırmadan, ‘bilhassa almak üzere değil vermeye yönelik olduğunu da’ öğreten, öğretmenlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Aslında bu yazılarım, Türk Dünyası mensuplarının; akıl tutulmalarına, arayış içerisinde oldukları ekollere, anahtar kelimelere yetecek yazılardır. Herhangi bir gruba ya da ekole üye olmadan yalnızca bu yazdıklarımız uygulandığında, Türk Devleti’nin payidarlığı ve Paralel Örgüt gibi organizasyonların kurulmasına engel oluşturup Türk Milletini zafere taşıyacaktır.

Bu vesile ile Türk Dünyası mensuplarına ayrıca bir müjdem ve davetim bulunmaktadır. Türk Dünyası ile ilgili çalışma yapan tüm akademisyenler, öğretim görevlileri, tarihçi, Türkolog ve Üniversite Hocalarının bir arada toplanacağı; ‘akademik makaleler platformu’ kuruyoruz.  Türk Cumhuriyetlerine Rusça-Türkçe yayınlarımız gitmektedir. Orada eğitim gören genç akademisyenlere gerçek TÜRK EKOLÜ’nü anlatacak, tarihi çalışmaları ve delilleri sunacak akademik makaleler yayınlayacağız. Türkiye ve Yurt Dışı bağlantılı akademik hocalarımızla oluşumlara başlamaktayız. Bu platformda yer alacak tüm destekçi hocalarımıza şimdiden duyurulur. Detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Türk Dünyası mensuplarına selam ve saygılarımı iletiyor, gönül coğrafyasındaki diğer kardeşlerimize dualarımı gönderiyor ve bunlar dışında kalan iyi yürekli tüm dünya insanlarına da sevgilerimi iletiyorum.

Kaynak; Murat Bahadır Akkoyunlu ve Erdoğan Asliyüce sohbetlerinden..

Aktaran: Hasan Salih Kurt